Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
Revisit of Hsianwenia wui (Cyprinidae: Schizothoracinae) from the Pliocene of Qaidam Basin
BI Dai-Ran, WU Fei-Xiang, WANG Ning, CHANG Mee-Mann, FANG Geng-Yu
Vertebrata Palasiatica . 2022, (1): 1 -28 .  DOI: 10.19615/j.cnki.2096-9899.211026