Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
Development and applications of paleontological computed tomography
WANG Yan-Fang, WEI Cun-Feng, QUE Jie-Min, ZHANG Wen-Ding, SUN Cui-Li, SHU Yan-Feng, HOU Ye-Mao, ZHANG Jiu-Chang, SHI Rong-Jian, WEI Long
Vertebrata Palasiatica . 2019, (1): 84 -92 .  DOI: 10.19615/j.cnki.1000-3118.170921