Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
Xitunaspis, a new eugaleaspid fish (Eugaleaspiformes, Galeaspida) from the Lower Devonian of Qujing, Yunnan
SUN Hao-Ran, GAI Zhi-Kun, CAI Jia-Chen, LI Qiang, ZHU Min, ZHAO Wen-Jin
Vertebrata Palasiatica . 2022, (3): 169 -183 .  DOI: 10.19615/j.cnki.2096-9899.220412