Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
Reappraisal of the largest ctenochasmatid Moganopterus zhuiana Lü et al., 2012
GAO Dian-Song, JIANG Shun-Xing, XU Li, CHENG Xin, YANG Li-Li, JIA Song-Hai, WANG Xiao-Lin
Vertebrata Palasiatica . 2022, (3): 197 -211 .  DOI: 10.19615/j.cnki.2096-9899.220111