Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
A Late Pliocene Hipparion houfenense fauna from Yegou, Nihewan Basin and its biostratigraphic significance
LIU Jin-Yi, ZHANG Ying-Qi, CHI Zhen-Qing, WANG Yong, YANG Jin-Song, ZHENG Shao-Hua
Vertebrata Palasiatica . 2022, (4): 278 -323 .  DOI: 10.19615/j.cnki.2096-9899.211209